Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Επιτροπές ΣΑΔΘ


Ο Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, συγκροτεί μη αιρετές επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και θητεία ίση με εκείνη του ΔΣ. Οι επιτροπές αυτές είναι τριμελείς, αποτελούμενες από ένα μέλος του ΔΣ και δύο ΜΗ εκλεγμένα στα όργανα του ΣΑΔΘ μέλη. Αποφασίζουν ελεύθερα για τον τομέα αρμοδιότητάς τους και οι αποφάσεις τους προωθούνται, επικυρώνονται από το ΔΣ και εκτελούνται από το ΣΑΔΘ. Ιδρύονται οι εξής επιτροπές:

α) Επιτροπή Πολιτισμού, με αρμοδιότητα την διαχείριση της θεατρικής ομάδας και των καλλιτεχνικών δράσεων του ΣΑΔΘ.
β) Επιτροπή Εθελοντισμού, με αρμοδιότητα την οργάνωση την εθελοντικών δραστηριοτήτων (πχ Αρσις ΜΚΟ).
γ) Επιτροπή Δικαστηρίων, με αρμοδιότητα την εποπτεία, έλεγχο και βελτίωση της άσκησης στα δικαστήρια.

Όσα μέλη του ΣΑΔΘ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να μας το δηλώσουν μέσω email στο askoumenoithess@yahoo.com και ένδειξη "Επιτροπές", έως 30-1-2014. Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Επικοινωνία: askoumenoithess@yahoo.com, askoumenoithess.blogspot.com, facebook/Συλλογος Ασκουμενων Δικηγορων Θεσσαλονικης, τηλ: 6970057700

Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου