Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γίνεται γνωστό στους υποψηφίους δικηγόρους ότι η εξέταση της γραπτής δοκιμασίας των προκηρυχθεισών εξετάσεων της Α' περιόδου Μαρτίου 2014 θα γίνει στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες και τα ακόλουθα μαθήματα:
1) 02-05-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα (17.30 - 20.30) ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2) 03-05-2014 ημέρα Σάββατο ώρα (09.00-12.00) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
3) 03-05-2014 ημέρα Σάββατο ώρα (17.00-20.00) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4) 04-05-2014 ημέρα Κυριακή ώρα (09.00-12.00) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5) 04-05-2014 ημέρα Κυριακή ώρα (17.00-20.00) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στον τόπο των εξετάσεων τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της καθορισθείσας εξέτασης. Επιτρέπεται η χρήση μόνο κωδίκων και νόμων και όχι οποιουδήποτε άλλου εντύπου, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων (όχι συγγράμματα, σχολιασμένοι Κώδικες ή Κώδικες με ιδιόχειρες σημειώσεις), καθώς επίσης οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου (ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων).
Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή ταυτότητα ασκούμενου δικηγόρου, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
Θεσσαλονίκη 16-4-2014

Η Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής
Δέσποινα Σταλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου