Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αίτηση προς την κ. Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Με 3 ευρώ μεγαρόσημο)
(Σε λευκό χαρτί) Περιεχόμενο: [Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014.]
(Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας)
2. Υπεύθυνη Δήλωση
(προς την κ. Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής)
Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής:
[Δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων]
3. Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου ***
4. Πιστοποιητικό Παραστάσεων ***
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου
7. Γραμμάτιο κατάθεσης εξέταστρων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης)
***Σημείωση: Επιστρέφονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου