Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Ομάδας για τον Θεσμό της Άσκησης


Με βάση σχετική απόφαση της από 12-6-2015 Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ συστήνεται ομάδα εργασίας για την επεξεργασία συνολικής πρότασης για τον θεσμό της άσκησης. Η ομάδα θα αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ενώ δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο συνάδελφο. Στόχος της ομάδας είναι σε πρώτο στάδιο να καταγράψει και να ομαδοποιήσει το σύνολο των προτάσεων για τον θεσμό της άσκησης (διάρκεια, συνθήκες, αμοιβές, ασφαλιστικό, εξεταστικό κλπ). Συμμετοχές δύνανται να δηλώσουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι έως και την Δευτέρα 22-6-2015 με αποστολή email στην διεύθυνση eandith@gmail.com
Επικοινωνία: eandith@gmail.com, eandith.blogspot.com, τηλ. 6970057700
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης Φουλίδου Ανδριάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου