Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ                                                                         ΠΡΟΣ
Όνομα:                                                                          Το Υπ. Δικαιοσύνης
Επώνυμο:                                                                      Τμήμα Δικηγόρων
Πατρώνυμο:                                                                  Μεσογείων 96
Όνομα Συζύγου:                                                            ΤΚ 11527 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Για την έκδοση απόφασης διορισμόυ μου ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Μετά την επιτυχία μου στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2013 του Εφετείου Θεσσαλονίκης παρακαλώ να με διορίσετε δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Με την αίτησ αυτή σας υποβάλλω:
1) τα αριθμ............... και ................... διπλότυπα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ ΤΑΝ και ΤΕΑΔ αντίστοιχα.
2) την από ........................... υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986

Θεσσαλονίκη                                                      Με τιμή,


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η προθεσμία είναι 2 μήνες από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων!
Τα δικαιολογητικά και η αίτηση στέλνονται στο Υπ. Δικαιοσύνης με κούριερ στο γρ. 236, τηλ 2107767236, 7767088.
Στην αίτηση επικολλάται μεγαρόσημο 3 ευρώ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

1) Διπλότυπο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 208,02 ευρώ υπέρ ΤΑΝ
2) Διπλότυπο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 2,93 ευρώ υπέρ ΤΕΑΔ
3) Υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο: "Δηλώνω οτι δεν ασκώ έργα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητά μου ως δικηγόρου, από όσα αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων ούτε υπάρχει σε εμένα κανένα κώλυμα από όσα αναφέρονται στα άρθρα παρ. 5 και 26 του ΝΔ 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων".

Επικοινωνία: askoumenoithess@yahoo.com, askoumenoithess.blogspot.com, facebook/Συλλογος Ασκουμενων Δικηγορων Θεσσαλονικης, τηλ: 6970057700

Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου