Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Υπόμνημα προς τον Αν. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για την υποχρεωτική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων

Η ΕΑΝΔιΘ απέστειλε το εξής υπόμνημα στον Αν. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δ. Στρατούλη σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων. Το Υπόμνημα βρίσκεται ήδη στα χέρια του Αν. Υπουργού και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επίσημη συνάντηση για την περαιτέρω συζήτησή του.

Θεσσαλονίκη 20-2-2015,
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ως καθύλην αρμόδιο υπουργό για το μείζον ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων.
Στο σημείο αυτό θεωρείται ορθό να διευκρινιστεί πως θα γίνει μια αναφορά στο ισχύον καθεστώς της άσκησης έως την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων. Οι ασκούμενοι δικηγόροι εργάζονται σε συνθήκες που προσιδιάζουν σε εξαρτημένη εργασία σε δικηγορικά γραφεία υποχρεωτικά για διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών από την λήψη του πτυχίου τους έως την συμμετοχή τους στις δικηγορικές εξετάσεις. Για το διάστημα αυτό και παρά την σημαντική συμμετοχή τους στην καθημερινή λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος, αμείβονται στην πράξη κατά την προαίρεση του ασκούντος δικηγόρου. Ο βασικός μισθός που προβλέπονταν για μικρό διάστημα στον κώδικα δικηγόρων καταργήθηκε με την θέσπιση του ν. 4194/2013 (νέος Κώδικας Δικηγόρων). Ως εκ τούτου και κυρίως σε επίπεδο επαρχίας έχει παγιωθεί καθεστώς μη αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων. Σε συνάρτηση μάλιστα με δυσχερείς οικονομικές συνθήκες οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης ασκούμενων δικηγόρων από τα δικηγορικά γραφεία, η διαπραγμάτευση επί ίσοις όροις σχετικά με την αμοιβή είναι ανέφικτη.

Ταυτόχρονα, από τον Αύγουστο του 2011 βάσει του 48 § 3 Ν. 3996/2011 [Φ.Ε.Κ 170/Α΄/05-08-2011], καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων, καταβάλλοντας αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο ασκούμενος δικηγόρος είναι ήδη ασφαλισμένος άμεσα και υποχρεωτικά σε άλλον δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης (πχ ΙΚΑ), καθώς και η περίοδος στράτευσης. Το συνολικό κόστος ανέρχεται 484,62 ευρώ ετησίως πλέον των εξόδων εγγραφής.

Είναι εύκολα αντιληπτό το άτοπο της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης και ταυτόχρονα ο εισπρακτικός του χαρακτήρας. Και τούτο γιατί η πραγματικότητα σχετικά με την αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων είναι τέτοια, ώστε είναι αδύνατη η κάλυψη του κόστους ασφάλισης και άρα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασκούμενων δικηγόρων. Μάλιστα η αδυναμία κάλυψής τους οδηγεί και στην διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων απευθυνόμαστε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να υπάρξει επίλυση του ζητήματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων. Θεωρούμε πως η μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού πρέπει έχει την κατεύθυνση της διασφάλισης της δυνατότητας δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασκούμενων δικηγόρων, ιδίως όταν το εισόδημά τους δεν επιτρέπει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, με απαλλαγή τους από αυτές. Ο μικρός άλλωστε συνολικός αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων πανελλαδικά διασφαλίζει το χαμηλό κόστος ενός τέτοιου μέτρου, το οποίο δύναται να ενταχθεί και στο πλαίσιο της γενικότερης εξαγγελθείσας πολιτικής για την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους και άλλες ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε κρίνετε χρήσιμο ή απαραίτητο.
Στοιχεία επικοινωνίας: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700.


Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                           Φουλίδου Ανδριάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου